flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Інструкція про порядок відшкодування витрат.

                                                                                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                  Наказ Червоноградського
міського суду Львівської області
від 05.10.2012 року № 55
 
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відшкодування фактичних витрат
на копіювання або друк  документів,
які надаються запитувачам інформації
 
1. Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» Інструкції про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації, затвердженої наказом територіального управління Державної судової адміністрації України в Львівській області від 12.06.2012 року № 51, визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Червоноградський міським судом Львівської області (далі –суд).
2. Відповідальна особа суду, яка готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє службовою запискою керівника апарату суду (або особу, яка її заміщує).
3. Керівник апарату суду не пізніше 24 годин з часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації, подає до відділу планово – фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Львівській області заявку на виписку рахунку для здійснення оплати витрат запитувачем інформації.
4. Відділ планово – фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Львівській області здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів (додаток 1), оформляє рахунок за формою (додаток 2), та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку надання інформації протягом двох робочих днів, направляє рахунок на адресу суду.
         5. Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740 (додаток 1).
         6. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).
         7. Після надходження коштів на рахунок територіального управління від запитувача інформації, відділ планово – фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Львівській області  повідомляє про даний факт керівника апарату суду з зазначенням дати надходження коштів на рахунок.
8. Керівник апарату суду упродовж 24 годин з часу отримання інформації про оплату повідомляє про даний факт відповідальну особу, що готує запитувану інформацію. Не пізніше двох робочих днів з дня отримання повідомлення відповідальна особа надає копії документів запитувачу інформації.
         9. Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації.
         10. Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді.    Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок територіального управління ДСА України, про що відділ планово-фінансової діяльності бухгалтерського обліку та звітності територіального управління повідомляє керівника апарату суду.
 
 Додаток 1
Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів

Послуга, що надається
Норми витрат за виготовлення однієї
сторінки
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)
0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)
0,2 відсотка розміру мінімальної
заробітної плати
Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)
0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

 
 
 
 
  
Додаток 2
Надавач послуг:                           ________________________________
Реєстраційний рахунок:              ________________________________
МФО банку:                                 ________________________________
Код ЄДРПОУ:                              ________________________________
Платник:                ____________________________________________
                                  
РАХУНОК №_______
від ____           ________________   20 ____ року

з/п
Найменування
Вартість виготовлення 1 сторінки
(без ПДВ), грн.
Кількість сторінок од.
Ціна
(без ПДВ), грн.
1.
Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру
 
 
 
2.
Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру
 
 
 
3.
Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо
 
 
 
 
РАЗОМ
 
 
 

Всього до сплати: _________________________________________________________________
                                        (сума прописом)
 Керівник ________________                      Головний бухгалтер __________
                                  (підпис)                                                              (підпис)