Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Червоноградському міському суді Львівської області.

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                      рішенням зборів суддів Червоноградського

міського суду Львівської області

                                                                        протокол № 9 від 08.09.2015р.

 

Засади використання автоматизованої системи

документообігу суду в Червоноградському міському суді

Львівської області

 

1. Загальні положення

 

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Червоноградському міському суді Львівської області (далі Засади) розроблено та затверджено на виконання вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду (далі Положення) і визначають порядок функціонування автоматизованої системи документообігу суду(далі АСДС). У разі внесення змін до Засад збори суддів Червоноградського міського суду Львівської області новим рішенням затверджують Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в новій редакції, які вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

 

2. Функціональні обов’язки, права користувачів автоматизованої системи

 

2.1.Функціональні обов'язки, права користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї в суді визначаються на підставі наказів голови суду відносно суддів суду та керівника апарату суду відносно працівників апарату суду.

  

3. Особливості розподілу справ між суддями

 

3.1. Розподіл судових справ здійснюється в суді в день їх реєстрації, на підставі інформації, внесеної до АСДС, уповноваженими на підставі наказу керівника апарату особами, відповідальними за здійснення автоматизованого розподілу судових справ за правилами, встановленими Положенням та цими Засадами.

3.2. У разі невиходу судді на роботу з поважних причин, які будуть підтверджені документально, суддя зобов»язаний до 09.30.год. дня невиходу на роботу повідомити про це особу суду, відповідальну за ведення кадрової роботи або особу, яка виконує її обов»язки.

Невиконання суддею правил, визначених абзацом 1 п.3.2. Засад позбавляє його права посилатись на те, що справи і матеріали розподілені йому помилково та не є підставою для їх повторного розподілу.

3.3. Результат розподілу справ між суддями оформлюється в реєстрі судових справ і матеріалів, який формується автоматично за допомогою АСДС.

Реєстр розподілу справ і матеріалів на наступний робочий день відповідальною особою формуються та на кожного суддю окремо.

Відповідальною особою справи передаються судді для розгляду під підпис у реєстрі.

3.4. Якщо судова справа підлягає розгляду колегією суддів, визначення суддів, що входять до складу колегії проводиться автоматично в загальному порядку згідно з вимогами підпункту 2.3.4 пункту 2.3 Положення.

У разі неможливості виконання суддею, який входить до складу колегії суддів, обов'язків судді (тривала тимчасова непрацездатність, закінчення повноважень судді, звільнення з роботи тощо), заміна відсутнього судді здійснюється шляхом повторного автоматичного розподілу на підставі розпорядження керівника апарату.

3.5. Визначення присяжних та народних засідателів відбувається за правилами, встановленими Положенням.

3.6. У разі задоволення відводу(самовідводу) судді або усього складу суду(якщо справа розглядається колегією суддів), якому розподілено справу для розгляду, справа підлягає повторному автоматичному розподілу без врахування цього судді(суддів), з урахуванням засад формування колегій суддів встановлених цими Засадами.

  

4. Правила здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями

 

4.1. Автоматизований розподіл судових справ здійснюється за правилами, встановленими Положенням.

4.2. Визначення суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється згідно з вимогами підпункту 2.3.3 пункту 2.3 Положення, з врахуванням Засад використання автоматизованої системи документообігу суду та правил поєднання судових справ.

4.3. Інформація про перебування судді в нарадчій кімнаті заноситься до табеля обліку використання робочого часу суддів, якщо вона триває більше 8 робочих годин на підставі листа головуючого судді.

4.4. Інформація про відгули суддів заноситься до табеля обліку використання робочого часу у вигляді відмітки (І) та окремо до розділу «Інше», а в примітках позначається дата та номер наказу.

4.5. Справи, що підлягають реєстрації або розгляду в неробочі та вихідні дні, розподіляються між суддями, які працюють у ці дні відповідно до наказу голови суду або особи, яка виконує його обов»язки.

 

5.  Розподіл судових справ шляхом передачі раніше визначеному у судовій справі судді

 

5.1. Раніше визначеному в судовій справі головуючому судді передаються:

судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення, повернення судового збору;

судові справи про перегляд заочного рішення;

судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов'язані із виконанням судових рішень, передбачені статтями 368 - 373, 378 Цивільного процесуального кодексу України, статтями 117, 119 - 121, 121-2, 122 Господарського процесуального кодексу України, статтями 259 - 264, 267 (крім частини дев'ятої статті 267) Кодексу адміністративного судочинства України, статтею 535 Кримінального процесуального кодексу України, статтею 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

клопотання про вирішення питання, пов'язаного з виконанням вироку, у судових справах, які розглянуті даним судом;

матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України;

судові справи про адміністративні правопорушення щодо особи, яка вчинила декілька адміністративних правопорушень;

зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, що надійшли до суду;

заяви про скасування заходів реагування, застосованих у межах відповідної судової справи;

заяви про відновлення втраченого судового провадження;

заяви про забезпечення позову, доказів.

Клопотання та скарги по одному кримінальному провадженню передаються раніше визначеному слідчому судді.

 

6. Розгляд справ і матеріалів відносно неповнолітніх

 

6.1. Кримінальні провадження або кримінальні справи, де злочини скоєні неповнолітніми, розглядають судді, які уповноважені зборами суддів на здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх.

 7. Розгляд справ і матеріалів слідчим суддею

7.1. Слідчі судді, які здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом, обираються зборами суддів строком на 1 рік.

  

8. Особливості розподілу справ у разі виконання суддею інших повноважень, не пов»язаних із здійсненням правосуддя

 

8.1. У разі виконання суддею інших повноважень, не пов»язаних із здійсненням правосуддя, відсоток справ, що підлягають розподілу для розгляду суддею становить: для голови суду – 90%.

8.2. Ведення зменшуючого коефіцієнта допускається виключно рішенням зборів суддів.

  

9. Автоматизований розподіл судових справ між суддями після відновлення роботи автоматизованої системи.

 

9.1. В разі знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп’ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять днів такі випадки фіксуються відповідними актами в порядку, передбаченому пунктом 2.3.55 Положення.

9.2.У разі настання вище перелічених обставин, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатись невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов'язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, вирішення питання застосування запобіжного заходу у виді взяття під варту, клопотання слідчого, прокурора про забезпечення кримінального провадження, клопотання про проникнення у житло, обшук чи огляд житла, скарги щодо захисту прав людини в порядку ст. 206 КПК України, подання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України в порядку ЦПК України тощо) проводиться керівником апарату (чи особою, що виконує його обов’язки) між всіма суддями, що мають повноваження на час розподілу, з дотриманням принципу черговості надходження справ до суду, в алфавітному порядку прізвищ суддів з урахуванням спеціалізації.