flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Червоноградському міському суді Львівської області.

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                      рішенням зборів суддів Червоноградського

міського суду Львівської області

                                                                        протокол № 9 від 08.09.2015р.

 

Засади використання автоматизованої системи

документообігу суду в Червоноградському міському суді

Львівської області

(зі змінами внесеними рішеннями зборів суддів Червоноградського міського суду Львівської області №7  від 18.09.2019, №7 від 21.05.2020, №8 від 11.09.2020)

 

 1. Загальні положення

 

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Червоноградському міському суді Львівської області (далі Засади) розроблено та затверджено на виконання вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду (далі Положення) і визначають порядок функціонування автоматизованої системи документообігу суду(далі АСДС). У разі внесення змін до Засад збори суддів Червоноградського міського суду Львівської області новим рішенням затверджують Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в новій редакції, які вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

 

 1. Функціональні обов’язки, права користувачів автоматизованої системи

 

2.1.Функціональні обов'язки, права користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї в суді визначаються на підставі наказів голови суду відносно суддів суду та керівника апарату суду відносно працівників апарату суду.

  

 1. Особливості розподілу справ між суддями

 

3.1. Розподіл судових справ здійснюється в суді в день їх реєстрації, на підставі інформації, внесеної до АСДС, уповноваженими на підставі наказу керівника апарату особами, відповідальними за здійснення автоматизованого розподілу судових справ за правилами, встановленими Положенням та цими Засадами.

3.2. У разі невиходу судді на роботу з поважних причин, які будуть підтверджені документально, суддя зобов»язаний до 09.30.год. дня невиходу на роботу повідомити про це особу суду, відповідальну за ведення кадрової роботи або особу, яка виконує її обов»язки.

Невиконання суддею правил, визначених абзацом 1 п.3.2. Засад позбавляє його права посилатись на те, що справи і матеріали розподілені йому помилково та не є підставою для їх повторного розподілу.

3.3. Результат розподілу справ між суддями оформлюється в реєстрі судових справ і матеріалів, який формується автоматично за допомогою АСДС.

Реєстр розподілу справ і матеріалів на наступний робочий день відповідальною особою формуються та на кожного суддю окремо.

Відповідальною особою справи передаються судді для розгляду під підпис у реєстрі.

3.4. Якщо судова справа підлягає розгляду колегією суддів, визначення суддів, що входять до складу колегії проводиться автоматично в загальному порядку згідно з вимогами підпункту 2.3.4 пункту 2.3 Положення.

У разі неможливості виконання суддею, який входить до складу колегії суддів, обов'язків судді (тривала тимчасова непрацездатність, закінчення повноважень судді, звільнення з роботи тощо), заміна відсутнього судді здійснюється шляхом повторного автоматичного розподілу на підставі розпорядження керівника апарату.

3.5. Визначення присяжних та народних засідателів відбувається за правилами, встановленими Положенням.

3.6. У разі задоволення відводу(самовідводу) судді або усього складу суду(якщо справа розглядається колегією суддів), якому розподілено справу для розгляду, справа підлягає повторному автоматичному розподілу без врахування цього судді(суддів), з урахуванням засад формування колегій суддів встановлених цими Засадами.

  

 1. Правила здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями

 

4.1. Автоматизований розподіл судових справ здійснюється за правилами, встановленими Положенням.

4.2. Визначення суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється згідно з вимогами підпункту 2.3.3 пункту 2.3 Положення, з врахуванням Засад використання автоматизованої системи документообігу суду та правил поєднання судових справ.

4.3. Інформація про перебування судді в нарадчій кімнаті заноситься до табеля обліку використання робочого часу суддів, якщо вона триває більше 8 робочих годин на підставі листа головуючого судді.

4.4. Інформація про відгули суддів заноситься до табеля обліку використання робочого часу у вигляді відмітки (І) та окремо до розділу «Інше», а в примітках позначається дата та номер наказу.

4.5. Справи, що підлягають реєстрації або розгляду в неробочі та вихідні дні, розподіляються між суддями, які працюють у ці дні відповідно до наказу голови суду або особи, яка виконує його обов»язки.

 

 1. Розподіл судових справ шляхом передачі раніше визначеному у судовій справі судді

 

5.1. Раніше визначеному в судовій справі головуючому судді, слідчому судді передаються:

 1. заяви або клопотання, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, роз'яснення судового рішення, повернення судового збору;
 2. заяви або клопотання, що надійшли для вирішення питання виправлення описок та помилок
 3. судові справи про перегляд заочного рішення;
 4. заяви або клопотання з процесуальних питань, пов'язаних із виконанням судових рішень, поданих до суду, що розглядав справу;
 5. матеріали кримінального провадження (справ, проваджень та обвинувальних актів) щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України;
 6. судові справи про адміністративні правопорушення щодо особи, яка вчинила декілька адміністративних правопорушень, якщо ці справи надійшли в один день;
 7. зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження;
 8. заяви про повернення судового збору;
 9. заяви про скасування заходів реагування, застосованих у межах відповідної судової справи;
 10. заяви про відновлення втраченого судового провадження;
 11. заяви про забезпечення позову, доказів, поданих після подання позовної заяви;
 12. кримінальні провадження, які надійшли на новий розгляд з суду апеляційної інстанції після скасування ухвали суду першої інстанції про повернення обвинувального акту прокурору;
 13. судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття, припинення провадження) та ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи;
 14. заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами за виключенням випадків, визначених законом.

У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді у випадках, передбачених пунктами 2, 4, 5, 8, 11, 13 п.5.1 розділу 5 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду, такі судові справи та матеріали підлягають автоматизованому розподілу між всіма суддями, що мають повноваження на час розподілу з врахуванням визначеної спеціалізації.

У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді у випадках, передбачених пунктами 1, 3, 7, 9, 10, 12, 14 п.5.1 розділу 5 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду вони передаються раніше визначеному судді, навіть за відсутності його на роботі.

 1. клопотання ( подання), заяви та скарги, які надійшли у межах одного кримінального провадження.

У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі слідчого судді у випадках надходження клопотань (подань) по одному кримінальному провадженню, наступний слідчий суддя для розгляду подальших клопотань (подань) в рамках даного кримінального провадження обирається шляхом автоматизованого розподілу між всіма слідчими суддями, що мають повноваження слідчого судді на час розподілу з врахуванням визначеної спеціалізації.

Після того, як відпадуть обставини, за яких було визначено наступного слідчого суддю в рамках одного кримінального провадження, всі клопотання (подання) по цьому провадженню, що надходять до суду,  передаються раніше визначеному слідчому судді. (пункт 5.1 в редакції від 11.09.2020).

5.2 У разі винесення суддею ухвали про відмову в об’єднанні кримінальних проваджень (справ, проваджень та обвинувальних актів) щодо однієї і тієї ж особи в одне провадження, та справа, яка надійшла для вирішення питання про об’єднання, залишається на розгляді тому ж судді. (розділ 5 доповнено пунктом 5.2 в редакції від 18.09.2019).

5.3 Справи про адміністративні правопорушення, протоколи по яким були направлені на доопрацювання, після повернення до суду передаються тому ж судді, яким було прийнято рішення про повернення протоколу.

У разі відсутності на роботі судді, яким було прийнято рішення про повернення адміністративного протоколу на доопрацювання, такі матеріали підлягають автоматизованому розподілу між всіма суддями, що мають повноваження на час розподілу з врахуванням визначеної спеціалізації. (розділ 5 доповнено пунктом 5.3 в редакції від 21.05.2020).

  

 1. Розгляд справ і матеріалів відносно неповнолітніх

 

6.1. Кримінальні провадження або кримінальні справи, де злочини скоєні неповнолітніми, розглядають судді, які уповноважені зборами суддів на здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх.

 

 1. 7. Розгляд справ і матеріалів слідчим суддею

7.1. Слідчі судді, які здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом, обираються зборами суддів строком на 1 рік.

  

 1. Особливості розподілу справ у разі виконання суддею інших повноважень, не пов»язаних із здійсненням правосуддя

 

8.1. У разі виконання суддею інших повноважень, не пов»язаних із здійсненням правосуддя, відсоток справ, що підлягають розподілу для розгляду суддею становить: для голови суду – 90%.

8.2. Ведення зменшуючого коефіцієнта допускається виключно рішенням зборів суддів.

  

 1. 9. Автоматизований розподіл судових справ між суддями після відновлення роботи автоматизованої системи.

 

9.1. В разі знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп’ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять днів такі випадки фіксуються відповідними актами в порядку, передбаченому пунктом 2.3.55 Положення.

9.2.У разі настання вище перелічених обставин, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатись невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов'язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, вирішення питання застосування запобіжного заходу у виді взяття під варту, клопотання слідчого, прокурора про забезпечення кримінального провадження, клопотання про проникнення у житло, обшук чи огляд житла, скарги щодо захисту прав людини в порядку ст. 206 КПК України, подання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України в порядку ЦПК України тощо) проводиться керівником апарату (чи особою, що виконує його обов’язки) між всіма суддями, що мають повноваження на час розподілу, з дотриманням принципу черговості надходження справ до суду, в алфавітному порядку прізвищ суддів з урахуванням спеціалізації.