Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник управління державної  судової адміністрації в Львівській області
17 лютого 2004 року
 
ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку в місцевих судах
загальної юрисдикції у львівській області
 
1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Правила внутрішнього трудового розпорядку в будинку правосуддя (надалі Правила) визначають тривалість робочого часу і режим роботи працівників, а також вимоги щодо його дотримання.
1.2. Правила мають загальний характер, є обов'язковими для виконання всіма працівниками суду, громадянами, представниками підприємств, установ і організацій при перебуванні в приміщенні суду.
2. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
2.1. Тривалість робочого часу працівників складає 40 годин в тиждень:
понеділок, вівторок, середа, четвер – з 9.00 год. до 18.00 год.;
п'ятниця – з 9.00 год. до 16.45 год.;
обідня перерва – з 13.00 год. до 13.45 год.;
вихідні дні – субота і неділя.
         Вихід на роботу фіксується підписом працівника у журналі обліку, який ведеться в будинку правосуддя.
         Для виконання невідкладної і непередбачуваної роботи працівники зобов'язані за наказом голови суду чи заступника голови суду виходити на роботу у вихідні та святкові дні, робота за які компенсується відповідно до чинного законодавства.
2.2. Працівники суду зобов'язані:
2.2.1. Раціонально використовувати робочий час з метою виконання покладених на них службових обов'язків;
2.2.2. Зберігати державну таємницю, не розголошувати інформацію про громадян, яка стала їм відома під час виконання обов'язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до чинного законодавства не підлягає розголошенню;
2.2.3. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію;
2.2.4. Проявляти ініціативу в роботі;
2.2.5. Бережливо ставитися до державного та комунального майна;
2.2.6. Економно використовувати витратні матеріали та фінансові ресурси, пов'язані з утриманням і експлуатацією приміщень та обладнання;
2.2.7. Не відчиняти без потреби вікна у період опалювального сезону;
2.2.8. На час виходу із службових приміщень замикати двері ключем та не залишати у них відвідувачів;
2.2.9. Залишаючи приміщення, вимикати світло, обладнання, зачиняти вікна, кватирки, вмикати охоронну сигналізацію;
2.2.10. Дотримуватися правил пожежної безпеки, охорони праці;
2.2.11. Використовувати міжміські телефонні розмови лише в службових цілях.
2.3. Працівникам суду забороняється:
2.3.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України, державної служби, ускладнюють функціонування установи;
2.3.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища, з корисливою метою, а також діяння, які відповідно до чинного законодавства вважаються корупційними.
2.3.3. Виявляти упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, органу, об'єднання громадян або конкретної особи всупереч інтересам служби.
2.4. Голова суду та заступник голови суду зобов'язані:
2.4.1. Правильно організовувати робочий час та його облік;
2.4.2. Покращувати умови праці, забезпечувати належне технічне обладнання всіх робочих місць;
2.4.3. Забезпечити належне утримання приміщень, опалення, освітлення, вентиляцію та створити необхідні умови для збереження дорученого працівникам майна;
2.4.4. Забезпечити використання наданої ТУ ДСА в Львівській області оргтехніки та майна за призначенням.
3. ВИКОРИСТАННЯ ПРИМІЩЕНЬ
3.1. Вхід у приміщення будинку правосуддя здійснюється у такому порядку:
З 8.00 год.
3.1.1. Для працівників суду – за службовим посвідченням;
З 9.00 год.
3.1.2. Для працівників інших державних органів – за службовими посвідченнями;
3.1.3. Для депутатів рад усіх рівнів – за депутатськими посвідченнями;
3.1.4. Для керівників підприємств, установ, організацій за списками попередньо погодженими з головою суду;
3.1.5. Делегації, що прибувають в будинок правосуддя – у супроводі відповідальних осіб працівників ТУ ДСА, ДСА України, керівників апеляційного суду, голів судів;
З 10.00 год.
3.1.6. Вхід відвідувачів суду здійснюється за пред'явленням документу, що посвідчує особу.
3.2. Вхід відвідувачів з великогабаритними речами (крім жіночих сумочок, барсеток, папок та портфелів) – обмежений. Ручний багаж великих розмірів, за винятком обладнання, що належить представникам преси, підлягає здачі на відповідальне зберігання у кімнату працівнику судової міліції.
3.3. Охорона не несе відповідальності за документи, коштовності, валютні кошти, що знаходяться у ручному багажі і не представлені охоронцеві.
3.4. Вхід відвідувачів у будинок правосуддя припиняється за 15 хвилин до закінчення робочого дня. Працівники суду повинні завершити роботу та залишити приміщення до 19.00 год. з дотриманням вимог цих Правил. 
3.5. Технічний персонал допускається у приміщення за посвідченнями перед початком робочого дня д 6.00 год. і після закінчення робочого дня до 21.00 год. Прибирання службових приміщень проводиться при зачинених дверях кабінетів.
3.6. Службові приміщення використовуються за функціональним призначенням. Відповідальність за експлуатацію приміщень покладається на керівництво суду.
3.7. Винесення матеріальних цінностей дозволяється за перепусткою або накладною, підписаною керівництвом суду. Копії перепусток або накладних залишаються у співробітників судової міліції.
3.8. Під час несення служби працівник судової міліції забезпечує пропускний режим, не допускає на пост по сторонніх осіб і скупчення громадян у вестибюлі. Слідкує за тим, щоб у вестибюлі працівники і відвідувачі дотримувались правил громадського порядку і протипожежної безпеки.
3.9. Паління у приміщеннях судів дозволяється тільки у спеціально відведених для цього місцях. Паління в приміщенні суду заборонено, якщо з технічних причин місце для паління не виділено.
3.10. Працівники судової міліції ведуть журнал обліку осіб, що перебувають у будинку правосуддя після 19.00 год.
3.11. Працівники судової міліції здійснюють свої повноваження відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» та Інструкції, затвердженої в установленому порядку.
3.12. Працівники судової міліції зобов'язані здійснювати постійний нагляд за особою, яка перебуває під вартою, в приміщенні суду.
4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН
4.1. В приміщенні будинку правосуддя на видному місці вивішується графік прийому громадян керівництвом суду.
4.2. прийом громадян фіксується в спеціально заведених журналах та здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про звернення громадян» та Інструкції з діловодства.
5. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ ПОРУШЕННЯ
5.1. контроль за виконанням Правил покладається на голову суду та заступника голови суду.
5.2. Відповідальність за стан і дотримання перепускного режиму покладається на чергового працівника судової міліції.
5.3. Працівники суду за невиконання без поважних причин обов'язків, покладених на них цими Правилами притягуються до дисциплінарної і несуть матеріальну відповідальність відповідно до чинного законодавства.
5.4. До громадян, які допускають порушення цих Правил, можуть бути застосовані такі заходи впливу:
5.4.1. Зауваження;
5.4.2. Випровадження з будинку правосуддя;
5.4.3. Притягнення до дисциплінарної відповідальності відповідно до чинног законодавства.
5.5. Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішуються у будинку правосуддя на видному місці.
5.6. Ознайомлення працівників з Правилами внутрішнього трудового розпорядку проводиться під розписку.
 
ПОГОДЖЕНО
На засіданні Ради суддів Львівської області
17 лютого 2004 року